Wyników 1 - 14 z 14

Urządzenia pomiarowe momentu obrotowego

Miernik momentu obrotowego HP-100

Zakres 0.15-10.00Nm - pomiar momentu obrotowego wkrętaków

Miernik momentu obrotowego HP-10

Zakres 0.015 - 1,0Nm - pomiar momentu obrotowego wkrętaków

Miernik momentu obrotowego Hios HDP-5

Zakres 0.015 - 0.50Nm - badanie złącz śrubowych

Miernik momentu obrotowego Hios HDP-50

Zakres 0.15 - 5.00Nm - badanie złącz śrubowych

Miernik momentu obrotowego Hios HM-10

Zakres 0.015-1.00Nm urządzenie pomiarowe momentu obrotowego ...

Miernik momentu obrotowego Hios HM-100

Zakres 0.15-10.00Nm urządzenie pomiarowe momentu obrotowego ...

Miernik momentu obrotowego Hios HIT-200

Zakres 1.5-18.0Nm pomiar momentu obrotowego kluczy ...

Miernik momentu obrotowego Hios HIT-500

Zakres 1.5-50.0Nm pomiar momentu obrotowego kluczy ...

Miernik momentu obrotowego Hios HIT-2000

Zakres 25-180Nm pomiar momentu obrotowego kluczy impulsowych

Miernik momentu obrotowego CD-100M

Zakres 0.10-10.00Nm - pomiar momentu obrotowego wkrętaków ...

Miernik momentu obrotowego CD-10M

Zakres 0.010-1.00Nm - pomiar momentu obrotowego wkrętaków ...

Miernikmomentu obrotowego DI-9M-8

Zakres 0.020-8 Nm - urządzenie do kalibracji (ustawiania) ...

Miernikmomentu obrotowego DI-9M-08

Zakres 0.002-0,8 Nm - urządzenie do kalibracji (ustawiania) ...

Miernik momentu obrotowego DI-11

Zakres 0.10-20.00Nm - pomiar momentu obrotowego wkrętaków ...